DE CE E GREU S? TE M?RI?I

Articol publicat in: Cultura, Divertisment, Familie


Dac?áne gÔndimála excedentuláfeminináde pe planet?, am r?spunsádeja la ţntrebareá?iádiscu?iaáesteáţnchis?!S? fie oareáatÔtáde simplu ?

Nicioáabordareálegat?áde femeiánu esteásimpl?ádar, dac?áţntrebiáun b?rbat, ri?tiás?áprime?tiár?spunsuriáţncifrate, care s?-iámaschezeápropriaádilem?álegat?áde sexulázisá frumos ásauáápropriileáangoase.

Ce spuneátrubadurul?

ôFemei, femei, e plin?álumeaáde nebune,

De ce v-a?iámaián?scutápe lume?

Ca s?áne-nebuni?iápe noi!ö

Mai interesantáesteás?ávedemáce motive au g?sitáfemeileápentruáa se eschivaás?áse m?riteů

╬ntÔlnindáo coleg?áde liceuátrecut?ábineáde 35 de aniá?iánem?ritat?ámi-a r?spunsáscurtác?ámulteáfemeiár?mÔnánem?ritateáfiindc?áau un sim?áesteticádezvoltat.

SuspectÔnd-oác?átri?eaz?, i-am amintitác?áam v?zut-oánumaiáţnácompaniaáunorámasculiáremarcabili. ?i-aáp?stratácalmulá?iámi-a replicatác?ápe undevaáam dreptate, dar a avutáparte numaiáde frumo?iádar s?raci, bine-situa?iádar ţnsura?iá?iádestuiáfrumo?iá?iáboga?iác?roraále miroseauápicioarele!

P?rereaáCrengu?ei, nem?ritat?ápÔn?ála 29 de ani:

Gelu?Am?rÔtul n-avea niciácojoc!

Nicu? M-a l?satáţnádrum ?iáa intratás?áurinezeáţnátufi?.

Traian? S-a scobitáţnánas ţnáfa?aáp?rin?ilor mei.

Sotir? M-a plimbatátot ora?ulá?iánu mi-a dat un suc!

Pavel? Era atÔtáde bogatác?ánu m-am maiáuitatála am?nunte! M-am botezatáurgent pe vechiáţnábisericaálipoveneasc?á?iánu-mi lipsescáicreleánegreála miculádejun. Mi?to!

Teodora: C?sniciaáp?rin?ilorámei, de tot rahatul, m-a speriatáatÔtáde tareác?áam hot?rÔtádin start s?ánu m?ám?ritániciodat?. Dar, pe la 29 de ani, ţmiáera deja imposibilás- o maiásuportápe mama ?iádintr-oádat?áam decisác?ásinguraásolu?ieáesteám?riti?ul. Am zis, am f?cut! M-am m?ritatáimediat! La ţnceputámi s-a p?rutáimportant s?áfiuám?ritat?! Am f?cutádoiácopii, apoiáam divor?atápentruác?ámi s-a p?rutáesen?ialás?áfiuáfericit?!

Mikyáa fostáfatal?ádin liceu. Am r?masásurprins?ás?áo ţntÔlnescánem?ritat?ála 36 de ani. Dar are argumenteáserioase: Mi-am doritáun b?rbatácare s?ádeaádin coate, s?ár?zbeasc?áţnávia??.
Am g?sitádestuiáb?rba?iáfrumo?iá?iáinteresan?iádar, am luatávitez?áde fiecareádat?, fiindc?áam avutábaft?ánumaiáde pretenden?iáinteresa?iánumaiás?ádeaádin pleoapeála televizor!

Adeseaáfeteleáse plÔngáde ce nu le-a dat b?rba?iiů

Nu mi-a adusám?r?i?or!

Nu mi-a adusáflori!

M-a plimbatátot ora?ulá?iánu mi-a dat o ţnghe?at?!

Nu mi-a dat telefonáde ziua mea!

Dar cÔndáeiádau, eleátot nemul?umite! Cum, ce dau?

B?t?iáde cap, mÔnc?rimi, palmeápesteáochi, copiiáţnábur?i, papuciiů

?iátotu?i, p?rereaágeneral?áe c?ávinovateásunt femeile! De ce ? De orice!

Probleme? Cherchez la femme!

Nu maiáţncerca?iás?áda?iátot r?uládin lumeápe femei! Statistic, procentuláde b?rba?iáuci?iáde so?iiásauáamante esteánesemnificativ. B?rba?iiáau fostáde-a lunguláistorieiádecima?iáţnár?zboaieá- ?i, recunoa?te-?i: nu toateár?zboaieleáau fostáporniteáde femei! Dar, trebuieás?áadmit c?áatunciácÔndáau f?cut-oán-a maiár?masápiatr?áde piatr?!(VeziáR?zboiuláTroiei!)

Dar, nu v?áam?gi?i! Femeiaáa fostádoarápretextul! Adev?ratulámotiváau fostáboga?iileáTroiei! Homer a vrutás?ádeaáo not?áeroic?á?iáromantic?ápove?ti, prafáţnáochiápentruáa distrageáaten?iaáde la mareleájaf!

Traianániciánu s-a deranjatám?carás?áinventezeápretexte: poateáţiálipseaárafinamentuláluiáHomer sauápoateác?áfalimentuláimperiuluiáb?teaála u??! Ori, poate, mult maiáplauzibil, fiindc?áţiápl?ceauáb?ie?iiá?iánu i-a dat prinácap s?áse ţncurceáţnápove?tiágen Paris ?i Elena!

La ?coal?, pe vremuri, o profesoar?ástupid?, nu-i dauánumeleáca s?án-o fac vedet?, ne vorbeaádespreáTraian-eroulácivilizator!

Nu! Traianáa jefuitáaurulá?iáargintuláDaciei, (dar nu tot, a maiár?masá?iápentruá jaful áaustro-ungará?iápentruáGabriel Resource- veziáscandaluláRo?ia Montana).

A distrusápiatr?áde piatr?ácet??ileádacilor, a ucisá?iáa luatásuteáde miiáde sufleteáţnárobie. La niveluláţntreguluiáimperiu, urgiaároman?ápoateáfi comparabil?ácu victimileálui Hitler.

Dar, miopie áa istorieiásauáneglijen??áa oamenilor, Traianáare busturiáţnátoat?áRomÔnia! Sigur, ne maiár?zbun?áporumbeiiů

Dar, revenindála temaánoastr?: de ce ne m?rit?mámaiágreuá? ╬náfond chiaránu sunt calificat?ás?áabordezáaceast?átem?. M-am m?ritatáţnáprima lun?áde facultate! Cum? La o or?ádup?áce mi-am ţntÔlnitáursitul!

De undeáam ?tiutác?áesteáel? Eu n-am fostápreaásigur?, inten?ionamás?ámaiácopil?rescádar, el n-a avutániciunádubiuá?iám-a cerutáimediat!


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X